Top 6 Bài soạn "Các thành phần biệt lập" (tiếp theo) lớp 9 hay nhất

Thành phần biệt lập là những bộ phận tách rời khỏi nghĩa sự việc, không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu. Thành phần biệt lập bao gồm thành phần tình thái, thành phần cảm thán, thành phần gọi đáp và thành phần phụ chú. Bài học trước chúng ta đã được tìm hiểu về thành phần tình thái và thành phần cảm thán. Nối tiếp bài học về các thành phần biệt lập, chúng ta cùng tìm hiểu thêm về hai thành phần là thành phần gọi đáp và thành phần phụ chú trong bài học “Các thành phần biệt lập (tiếp theo)”. Mời các bạn tham khảo một số bài soạn hay nhất mà Tikibook đã tổng hợp trong bài viết dưới đây để chuẩn bị tốt nội dung lên lớp.

Bài soạn "Các thành phần biệt lập" (tiếp theo) số 4

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I- THÀNH PHẦN GỌI - ĐÁP

Trong các từ ngữ in đậm ở những trích (từ truyện ngắn Làng của Kim Lân) sau đây và trả lời câu hỏi.

a) – Này, bác có biết mấy hôm nay súng nó bắn ở đâu mà nghe rát thế không?

b) – Các ông, các bà ở đâu ta lên đấy ạ?

Ông Hai đặt bát nước xuống chõng hỏi. Một người đàn bà mau miệng trả lời:

- Thưa ông, chúng cháu ở Gia Lâm lên đấy ạ.

Câu hỏi:

1. Trong những từ ngữ nào được dùng để gọi, từ ngữ nào được dùng để đáp?

2. Những từ ngữ dùng để gọi người khác hay đáp lời người khác như trong các câu trên có tham gia diễn đạt nghĩa sự việc của câu hay không?

3. Trong các từ ngữ in đậm ở những câu trên, từ ngữ nào được dùng để tạo lập cuộc thoại?

Trả lời:

1. Từ Này dùng để gọi, cụm từ Thưa ông dùng để đáp

2. Những từ ngữ dùng để gọi người khác hay đáp lời người khác như trong các câu trên không có tham gia diễn đạt nghĩa sự việc của câu.

3. Từ Này được dùng để tạo lập cuộc thoại.

II- THÀNH PHẦN PHỤ CHÚ

Đọc những câu sau đây và trả lời câu hỏi:

a) Lúc đi, đứa con gái đầu lòng của anh – và cũng là đứa con duy nhất của anh, chưa đầy một tuổi.

(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)

b) Lão không hiểu tôi, tôi nghĩ vậy, và tôi càng b