10 chủ đề viết và nói tiếng anh dành cho học sinh tiểu học

Nói và viết là hai hình thức luôn đi song song và rất quan trọng đối với bộ môn tiếng Anh, đặc biệt là lứa tuổi tiểu học. Hôm nay ABCXYZ sẽ gửi đến các thầy cô và các em học sinh một số bài mẫu với các chủ đề thường gặp trong chương trình giáo dục cấp Tiểu học mà các em có thể tham khảo cho cả kỹ năng nói và viết.

Mục lục

A cold

A cold
A cold

My favourite star

My favourite star
My favourite star

My family

My family
My family

My room

My room
My room

My favorite sport

My favorite sport
My favorite sport

My sunday

My sunday
My sunday

My school

My school
My school

My best friend

My best friend
My best friend

My favorite season

My favorite season
My favorite season

My favourite food

My favourite food
My favourite food