Đáp án đề thi THPT 2021 môn Tiếng Anh tất cả mã đề cập nhật mới nhất

Cập nhật đề thi và đáp án gợi ý cho các mã đề môn Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPTQG năm 2021, đợt 1 diễn ra vào chiều ngày 08/07/2021. Mời bạn cùng tham khảo trong bài sau nhé!

Trước khi có đáp án chính thức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh có thể tham khảo đáp án gợi ý của đề thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Tikibook đang cập nhật đầy đủ các mã đề.

Nguồn tham khảo: Tuyển sinh 247, cập nhật ngày 08/07/2021.

Đề thi môn Tiếng Anh kỳ thi THPTQG 2021

Chiều ngày 08/07/2021, các thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Ngoại ngữ (Chủ yếu là tiếng Anh) trong thời gian 60 phút với 50 câu hỏi trắc nghiệm. Các mã đề của môn thi Tiếng Anh là 401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424.

Dưới đây là ảnh chụp mã đề thi 405 môn Tiếng Anh.

Đề thi môn tiếng Anh - Trang 1

Đề thi môn tiếng Anh - Trang 2

Đề thi môn tiếng Anh - Trang 3

Đề thi môn tiếng Anh - Trang 4

Gợi ý đáp án đề thi môn Tiếng Anh

Hiện tất cả 24 mã đề môn Tiếng Anh đã có đáp án gợi ý. Mời bạn cùng tham khảo nhé!

Mã đề: 401

1. A

2. C

3. A

4. A

5. B

6. B

7. A

8. A

9. D

10. B

11. B

12. A

13. A

14. C

15. D

16. C

17. B

18. D

19. B

20. C

21. C

22. D

23. A

24. C

25. A

26. D

27. D

28. D

29. C

30. A

31. C

32. B

33. C

34. D

35. A

36. A

37. B

38. B

39. B

40.D

41.B

42. D

43. B

44. B

45. D

46. D

47. B

48. D

49. C

50. A

Mã đề: 402

1. A

2. C

3. D

4. B

5. D

6. D

7. C

8. A

9. C

10. C

11. A

12. B

13. A

14. D

15. B

16. D

17. D

18. D

19. A

20. B

21. A

22. B

23. A

24. B

25. B

26. D

27. A

28. B

29. D

30. A

31. D

32. D

33. D

34. A

35. A

36. A

37. B

38. A

39. B

40. D

41. A

42. B

43. B

44. D

45. C

46. B

47. B

48. A

49. A

50. D

Mã đề: 403

1. B

2. C

3. B

4. B

5. A

6. D

7. D

8. A

9. B

10. D

11. A

12. D

13. C

14. D

15. B

16. B

17. C

18. C

19. B

20. D

21. A

22. A

23. A

24. B

25. C

26. B

27. A

28. D

29. A

30. B

31. C

32. D

33. B

34. A

35. C

36. C

37. D

38. C

39. D

40. D

41. C

42. D

43. C

44. B

45. B

46. D

47. A

48. C

49. D

50. B

Mã đề: 404

1. D

2. A

3. B

4. C

5. D

6. C

7. B

8. B

9. C

10. D

11. B

12. C

13. C

14. B

15. D

16.D

17. A

18. B

19. C

20. B

21. B

22. A

23. C

24. C

25. B

26. A

27. C

28. A

29. C

30. B

31. A

32. C

33. A

34. B

35. B

36. B

37. C

38. A

39. A

40. C

41. A

42. C

43. A

44. C

45. C

46. A

47. B

48. B

49. A

50. A

Mã đề: 405

1. D

2. C

3. B

4. C

5. B

6. B

7. C

8. D

9. B

10. C

11. D

12. C

13. A

14. D

15. C

16. A

17. C

18. D

19. B

20. B

21. D

22. D

23. C

24. A

25. C

26. C

27. C

28. A

29. B

30. B

31. D

32. A

33. C

34. D

35. A

36. D

37. A

38. D

39. B

40. B

41. A

42. B

43. A

44. A

45. B

46. D

47. B

48. A

49. A

50. D

Mã đề: 406

1. A

2. A

3. C

4. D

5. B

6. D

7. B

8. B

9. C

10. B

11. C

12. D

13. B

14. C

15. D

16. C

17. B

18. B

19. B

20. A

21. A

22. B

23. C

24. D

25. D

26. D

27. C

28. A

29. A

30. A

31. D

32. B

33. B

34. A

35. A

36. A

37. C

38. C

39. D

40. A

41. D

42. C

43. D

44. C

45. D

46. C

47. B

48. A

49. C

50. C

Mã đề: 407

1. A

2. C

3. D

4. A

5. C

6. D

7. A

8. B

9. A

10. C

11. B

12. C

13. C

14. B

15. A

16. C

17. B

18. B

19. C

20. D

21. B

22. A

23. A

24. B

25. D

26. A

27. B

28. B

29. B

30. D

31. B

32. D

33. D

34.B

35. C

36. D

37. A

38. A

39. D

40. A

41. B

42. D

43. A

44. D

45. C

46. D

47. A

48. A

49. C

50. C

Mã đề: 408

1. B

2. C

3. D

4. D

5. A

6. A

7. D

8. B

9. A

10. A

11. B

12. B

13. B

14. D

15. D

16. B

17. D

18. A

19. C

20. A

21. B

22. C

23. B

24. C

25. C

26. C

27. D

28. A

29. B

30. D

31. C

32. A

33. C

34. A

35. D

36. D

37. A

38. A

39. D

40. A

41. C

42. C

43. C

44. D

45. C

46. C

47. D

48. B

49. C

50. B

Mã đề: 409

1. D

2. D

3. B

4. B

5. D

6. B

7. C

8. B

9. A

10. C

11. C

12. C

13. D

14. A

15. A

16. D

17. B

18. B

19. A

20. A

21. D

22. D

23. A

24. A

25. B

26. A

27. D

28. D

29. D

30. B

31. D

32. B

33. B

34. A

35. D

36. D

37. B

38. B

39. B

40. A

41. B

42. B

43. A

44. A

45. B

46. A

47. D

48. C

49. A

50. A

Mã đề: 410

1. D

2. D

3. A

4. B

5. A

6. B

7. B

8. A

9. A

10. C

11. D

12. D

13. C

14. A

15. D

16. D

17. B

18. A

19. B

20. B

21. C

22. B

23. C

24. B

25. B

26. C

27. D

28. B

29. A

30. A

31. A

32. C

33. D

34. C

35. C

36. D

37. C

38. D

39. B

40. A

41. C

42. C

43. C

44. A

45. D

46. C

47. B

48. B

49. D

50. A

Mã đề: 411

1. B

2. A

3. D

4. D

5. B

6. A

7. C

8. A

9. B

10. D

11. C

12. A

13. C

14. D

15. C

16. B

17. C

18. C

19. D

20. C

21. C

22. C

23. B

24. D

25. B

26. D

27. B

28. C

29. D

30. B

31. D

32. B

33. A

34. B

35. A

36. B

37. A

38. B

39. A

40. C

41. D

42. B

43. A

44. A

45. A

46. C

47. C

48. A

49. C

50. D

Mã đề: 412

1. D

2. A

3. B

4. B

5. C

6. A

7. B

8. B

9. A

10. D

11. C

12. C

13. C

14. A

15. D

16. D

17. D

18. C

19. B

20. C

21. D

22. B

23. A

24. A

25. C

26. D

27. B

28. A

29. C

30. A

31. B

32. D

33. D

34. A

35. A

36. B

37. D

38. B

39. D

40. B

41. B

42. C

43. C

44. B

45. C

46. A

47. C

48. A

49. A

50. D

Mã đề: 413

1. D

2. B

3. A

4. D

5. A

6. D

7. B

8. D

9. D

10. B

11. B

12. A

13. B

14. D

15. D

16.A

17. D

18. C

19. A

20. A

21. C

22. D

23. D

24. A

25. D

26. A

27. A

28. C

29. C

30. C

31. D

32. C

33. D

34. C

35. C

36. C

37. A

38. C

39. C

40. A

41. A

42. A

43. C

44. C

45. A

46. A

47. D

48. C

49. A

50. C

Mã đề: 414

1. B

2. D

3. A

4. C

5. B

6. C

7. A

8. B

9. B

10. B

11. D

12. C

13. C

14. C

15. B

16. D

17. B

18. A

19. B

20. C

21. D

22. A

23. C

24. D

25. D

26. D

27. B

28. C

29. D

30 .C

31. B

32. D

33. B

34. B

35. C

36. B

37. C

38. C

39. D

40. D

41. C

42. D

43. B

44. B

45. D

46. D

47. D

48. A

49. C

50. B

Mã đề: 415

1. A

2. D

3. D

4. B

5.B

6. A

7. A

8. A

9.B

10. C

11. A

12. B

13. B

14. D

15. D

16. A

17. C

18. A

19. B

20. D

21. C

22. C

23. D

24. B

25. B

26. D

27. D

28. D

29. B

30. C

31. D

32. A

33. A

34. A

35. C

36. D

37. D

38. A

39. C

40. B

41. C

42. A

43. C

44. A

45. D

46. C

47. D

48. A

49. C

50. D

Mã đề: 416

1. D

2. B

3. D

4. D

5. A

6. C

7. D

8. A

9. D

10. C

11. C

12. C

13. B

14. A

15. D

16. C

17. A

18. C

19. A

20. B

21. D

22. D

23. B

24. D

25. C

26. C

27. B

28. B

29. B

30. D

31. D

32. D

33. C

34. C

35. B

36. B

37. B

38. C

39. C

40. B

41. D

42. D

43. B

44. D

45. B

46. C

47. B

48. D

49. C

50. C

Mã đề: 417

1. C

2. C

3. C

4. B

5. B

6. C

7. B

8. A

9. C

10. D

11. A

12. C

13. D

14. A

15. A

16. C

17. C

18. B

19. D

20. D

21. D

22. A

23. B

24. C

25. C

26. D

27. A

28. D

29. D

30. C

31. D

32. D

33. A

34. A

35. D

36. D

37. A

38. D

39. A

40. D

41. A

42. C

43. A

44. C

45. C

46. A

47. C

48. D

49. A

50. C

Mã đề: 418

1. B

2. C

3. A

4. D

5. C

6. B

7. B

8. C

9. C

10. A

11. D

12. B

13. A

14. B

15. B

16. B

17. D

18. B

19. D

20. C

21. A

22. B

23. C

24. C

25. D

26. C

27. A

28. D

29. A

30. C

31. C

32. D

33. D

34. A

35. D

36. C

37. A

38. A

39. A

40. D

41. A

42. A

43. D

44. C

45. A

46. A

47. A

48. B

49. B

50. C

Mã đề: 419

1. D

2. C

3. D

4. A

5. B

6. C

7. C

8. D

9. C

10. D

11. A

12. D

13. B

14. D

15. A

16. B

17. A

18. B

19. D

20. C

21. B

22. C

23. C

24. D

25. C

26. A

27. D

28. C

29. A

30. C

31. D

32. A

33. A

34. B

35. B

36. B

37. A

38. A

39. B

40. A

41. A

42. B

43. A

44. D

45. D

46. B

47. A

48. C

49. C

50. B

Mã đề: 420

1. A

2. C

3. D

4. C

5. B

6. C

7. C

8. A

9. D

10. D

11. C

12. B

13. B

14. D

15. D

16. A

17. C

18. C

19. A

20. A

21. A

22. D

23. D

24. D

25. A

26. B

27. C

28. B

29. C

30. D

31. D

32. C

33. B

34. B

35. C

36. B

37. B

38. D

39. A

40. D

41. C

42. B

43.D

44. D

45. A

46. B

47. A

48. C

49. A

50. B

Mã đề: 421

1. D

2. C

3. B

4. C

5. D

6. C

7. C

8. C

9. B

10. A

11. A

12. D

13. D

14. B

15. A

16. B

17. C

18. B

19. B

20. B

21. A

22. A

23. B

24. B

25. A

26. C

27. B

28. A

29. A

30. D

31. C

32. C

33. A

34. A

35. A

36. B

37. B

38. A

39. C

40. C

41. C

42. A

43. C

44. A

45. B

46. B

47. A

48. C

49. A

50. B

Mã đề: 422

1. D

2. D

3. A

4.B

5. A

6. A

7. B

8. C

9. B

10. D

11. C

12. D

13. B

14. C

15. D

16. C

17. D

18. A

19. A

20. D

21. A

22. A

23. D

24. C

25. B

26. A

27. A

28. D

29. C

30. D

31. B

32. D

33. A

34.A

35. C

36. B

37. B

38. C

39. A

40. C

41. B

42. B

43. B

44. C

45. A

46. C

47. B

48. A

49. C

50. C

Mã đề: 423

1. A

2. B

3. D

4. C

5. B

6. D

7. D

8. A

9. B

10. B

11. A

12. B

13. A

14. C

15. B

16. D

17. D

18. C

19. B

20. D

21. B

22. D

23. A

24. D

25. C

26. C

27. D

28. C

29.A

30.C

31. C

32. A

33. B

34. A

35. A

36. C

37. A

38. D

39. D

40. B

41. A

42. D

43. D

44. B

45. C

46. B

47. C

48. A

49. D

50. C

Mã đề: 424

1. D

2. A

3. B

4. D

5. B

6. A

7. C

8. B

9. D

10.B

11.D

12. B

13. A

14. C

15. B

16. A

17. D

18. A

19. B

20. A

21. D

22. C

23. C

24. A

25. A

26. B

27. A

28. C

29. A

30. A

31. B

32. A

33. A

34. B

35. D

36. B

37. D

38. C

39. C

40. D

41. C

42. C

43. D

44. C

45. D

46. D

47. D

48. B

49. C

50. B

Trên đây là đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh của kỳ thi THPTQG diễn ra năm 2021. Mong rằng các thông tin trên sẽ giúp bạn sớm dự đoán được kết quả và có kế hoạch phù hợp nhé!

Đăng ngày 11/07/2021, 64 lượt xem