Đáp án đề thi THPT 2021 Sử, Địa, GDCD của tổ hợp KHXH tất cả mã đề mới nhất

Cập nhật: 11/07/2021, 182 lượt xem

Cập nhật đề thi và đáp án gợi ý cho các mã đề môn tổ hợp Khoa học xã hội (KHXH): Lịch sử, Địa lý, GDCD trong kỳ thi tốt nghiệp THPTQG năm 2021, đợt 1 diễn ra vào sáng ngày 08/07/2021. Mời bạn cùng tham khảo trong bài sau nhé!

Trước khi có đáp án chính thức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh có thể tham khảo đáp án gợi ý của đề thi tổ hợp môn KHXH (Lịch sử, Địa lý, GDCD) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đáp án các mã đề thi đang được Tikibook cập nhật đầy đủ.

Nguồn tham khảo: Báo VietNamNet và Tuyển sinh 247, cập nhật ngày 08/07/2021.

Đề thi Tổ hợp KHXH kỳ thi THPTQG 2021

Sáng ngày 08/07/2021, các thí sinh tiếp tục đến với ngày thi thứ hai trong kỳ thi THPTQG 2021 với bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (KHXH) gồm các môn Lịch sử, Địa lý, GDCD. Thời gian làm bài là 50 phút với 40 câu hỏi trắc nghiệm cho mỗi môn.

Đề thi môn Lịch sử

Các mã đề môn Lịch sử trong kỳ thi năm nay gồm các mã đề 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324.

Dưới đây là ảnh chụp mã đề thi 307.

Đề thi môn Lịch sử - Trang 1

Đề thi môn Lịch sử - Trang 2

Đề thi môn Lịch sử - Trang 3

Đề thi môn Lịch sử - Trang 4

Đề thi môn Địa lý

Các mã đề môn Địa lý trong kỳ thi năm nay gồm các mã đề 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324.

Dưới đây là ảnh chụp mã đề thi 320.

Đề thi môn Địa lý - Trang 1

Đề thi môn Địa lý - Trang 2

Đề thi môn Địa lý - Trang 3

Đề thi môn Địa lý - Trang 4

Đề thi môn GDCD

Các mã đề môn GDCD trong kỳ thi năm nay gồm các mã đề 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324.

Dưới đây là ảnh chụp mã đề thi 310.

Đề thi môn GDCD - Trang 1

Đề thi môn GDCD - Trang 2

Đề thi môn GDCD - Trang 3

Đề thi môn GDCD - Trang 4

Gợi ý đáp án đề thi Tổ hợp KHXH

Dưới đây là đáp án gợi ý cho các môn Lịch sử, Địa lý và GDCD thuộc Tổ hợp KHXH:

Đáp án đề thi môn Lịch sử

Hiện 24 mã đề môn Lịch sử đã có đáp án gợi ý. Mời bạn cùng tham khảo nhé!

Mã đề: 301

1. D

2. A

3. A

4. B

5. A

6. B

7. B

8. D

9. B

10. D

11. C

12. C

13. A

14. D

15. A

16. B

17. C

18. D

19. C

20. B

21. C

22. A

23. D

24. B

25. D

26. A

27. D

28. C

29. B

30. D

31. C

32. D

33. A

34. C

35. B

36. A

37. D

38. B

39. C

40. A

Mã đề: 302

1. D

2. A

3. B

4. D

5. A

6. D

7. A

8. C

9. C

10. B

11. A

12. B

13. B

14. C

15. D

16. A

17. C

18. A

19. C

20. B

21. A

22. D

23. B

24. A

25. D

26. D

27. B

28. A

29. A

30. D

31. C

32. C

33. B

34. D

35. D

36. C

37. D

38. B

39. D

40. C

Mã đề: 303

1. B

2. C

3. C

4. C

5. A

6. D

7. B

8.C

9. A

10. B

11. C

12. C

13. D

14. A

15. B

16. B

17. D

18.B

19. D

20. C

21. A

22. B

23. B

24. D

25. C

26. A

27. A

28. D

29. B

30. B

31. C

32. C

33. D

34. D

35. A

36. B

37. D

38. A

39. B

40. D

Mã đề: 304

1. D

2.C

3.C

4.B

5.A

6.B

7.A

8.A

9.A

10.B

11.C

12. A

13.D

14.C

15. D

16.C

17.A

18.C

19. D

20. D

21.B

22.D

23.C

24. B

25.A

26.A

27. C

28. D

29. B

30. B

31. C

32. C

33. A

34. A

35. B

36. A

37. C

38. B

39.D

40. B

Mã đề: 305

1. B

2. B

3. D

4. B

5. A

6. C

7. B

8.D

9. A

10. C

11. B

12. C

13. C

14. D

15. C

16. A

17. B

18.C

19. D

20. A

21. B

22. D

23. C

24. D

25. C

26. B

27. D

28. D

29. D

30. C

31. D

32. B

33. D

34. D

35. C

36. B

37. C

38. D

39. B

40. D

Mã đề: 306

1. D

2. A

3. D

4. A

5. D

6. A

7. B

8. B

9. B

10. C

11. A

12. A

13. C

14. D

15. D

16. B

17. A

18. C

19. D

20. B

21. D

22. A

23. D

24. D

25. A

26. B

27. C

28. C

29. A

30. D

31. D

32. B

33. B

34. C

35. C

36. C

37. B

38. A

39. C

40. C

Mã đề: 307

1. C

2. A

3.A

4. C

5. D

6.B

7. A

8. C

9. C

10. D

11.D

12. B

13.B

14. C

15. A

16.A

17. C

18. D

19. A

20. A

21. B

22. D

23. A

24. B

25. B

26. D

27. A

28. C

29. D

30. D

31. A

32. B

33. B

34. A

35. B

36. C

37. B

38. D

39. C

40. B

Mã đề: 308

1. D

2. C

3. A

4. C

5. A

6.B

7. A

8.A

9. C

10. D

11. C

12. B

13. B

14. A

15. A

16.B

17. A

18.A

19. B

20. D

21. A

22. B

23. D

24. B

25. D

26. D

27. D

28. B

29. B

30. A

31. A

32. D

33. D

34. D

35. B

36. D

37. B

38. D

39. D

40. A

Mã đề: 309

1. C

2. A

3. C

4. D

5. B

6. C

7. C

8. C

9. D

10.A

11. B

12. B

13. C

14. A

15. A

16. C

17. D

18. B

19. B

20. C

21. C

22. D

23. D

24. B

25. A

26. A

27. D

28. D

29. A

30. A

31. B

32. B

33. D

34. D

35. A

36. C

37. C

38. B

39. B

40. D

Mã đề: 310

1. D

2. A

3. B

4. B

5. C

6. A

7. A

8. D

9. C

10. D

11. C

12. A

13. D

14. B

15. B

16. D

17. B

18. B

19. B

20. C

21. D

22. B

23. C

24. B

25. D

26. D

27. B

28. D

29. D

30. B

31. C

32. C

33. C

34. B

35. C

36. B

37. D

38. C

39. C

40. B

Mã đề: 311

1. B

2. D

3. C

4. D

5. D

6.C

7. D

8. A

9. C

10. A

11. D

12. A

13. B

14. A

15. D

16.A

17. D

18. B

19. B

20. C

21. A

22. C

23. D

24. C

25. A

26. B

27. A

28. B

29. C

30. D

31. C

32. A

33. B

34. B

35. A

36. B

37. A

38. B

39. C

40. C

Mã đề: 312

1. C

2. D

3. B

4. C

5. C

6. C

7. D

8. B

9. D

10. C

11. D

12. A

13. A

14. D

15. B

16. D

17. A

18. B

19. D

20. A

21. A

22. B

23. B

24. A

25. C

26. D

27. B

28. C

29. D

30. A

31. A

32. C

33. B

34. A

35. A

36. C

37. A

38. C

39. B

40. B

Mã đề: 313

1. B

2. D

3. B

4. A

5. A

6. C

7. A

8. C

9. B

10. C

11. D

12. D

13. D

14. C

15. C

16. A

17. C

18. D

19. D

20. C

21. D

22. A

23. C

24. D

25. B

26. A

27. D

28. B

29. B

30. B

31. D

32. A

33. B

34. B

35. B

36. C

37. A

38. C

39. A

40. B

Mã đề: 314

1. D

2. A

3. D

4. C

5. B

6. A

7. B

8. D

9. A

10. A

11. A

12. C

13. D

14. B

15. B

16. D

17. A

18. C

19. D

20. C

21. A

22. D

23. C

24. A

25. C

26. A

27. A

28. D

29. C

30. D

31. A

32. D

33. C

34. A

35. C

36. A

37. C

38. A

39. C

40. D

Mã đề: 315

1. B

2.A

3.D

4.D

5.C

6.C

7.D

8.B

9.B

10.B

11. A

12. D

13. C

14. C

15. B

16. A

17. A

18. B

19. A

20. B

21. C

22. C

23. C

24. A

25. C

26. C

27. B

28. B

29. C

30. B

31. A

32. C

33. C

34. C

35. A

36. A

37. B

38. A

39. C

40. A

Mã đề: 316

1. B

2. A

3. D

4. D

5. A

6. D

7. B

8. C

9. D

10. A

11. A

12. C

13. C

14. C

15. D

16. A

17. B

18. C

19. C

20. C

21. A

22. A

23. D

24. D

25. B

26. D

27. C

28. B

29. D

30. B

31. C

32. C

33. A

34. D

35. B

36. A

37. C

38. B

39. A

40. C

Mã đề: 317

1. C

2. C

3. B

4. C

5. D

6. A

7. A

8. C

9. A

10. B

11. A

12.A

13. A

14.B

15. B

16.D

17. D

18. A

19. B

20. B

21. D

22. A

23. D

24. A

25. D

26. D

27. B

28. B

29. A

30. D

31. D

32. B

33. A

34. D

35. D

36. B

37. A

38. D

39. B

40. A

Mã đề: 318

1. B

2. C

3. C

4. C

5. B

6.C

7. C

8. D

9.D

10.B

11. A

12. A

13. D

14. D

15. A

16.B

17. B

18. A

19.A

20. C

21. A

22. D

23. B

24. D

25. B

26. B

27. A

28. B

29. A

30. A

31. D

32. A

33. C

34. C

35. C

36. D

37. C

38. D

39. B

40. C

Mã đề: 319

1. B

2. D

3. D

4. B

5. A

6. D

7. C

8. A

9. D

10. D

11. A

12. D

13. D

14. D

15. B

16. A

17. B

18.C

19. C

20. C

21. D

22. C

23. B

24. C

25. B

26.B

27. D

28. C

29. C

30. A

31. A

32.A

33. C

34. A

35.B

36. C

37. B

38.C

39. A

40. A

Mã đề: 320

1. C

2.D

3. A

4. A

5. A

6. C

7. D

8. C

9. D

10. C

11.B

12. C

13.D

14. C

15. B

16. B

17. D

18. C

19. A

20. C

21. C

22. D

23. B

24. D

25.B

26. D

27. D

28.C

29. A

30. D

31. A

32. B

33. B

34. A

35. A

36. B

37. A

38. D

39.B

40. B

Mã đề: 321

1. C

2. A

3. A

4. B

5. C

6. D

7. C

8. D

9. D

10. B

11. D

12. B

13. B

14. A

15. C

16. A

17. A

18. C

19. A

20. A

21. C

22. D

23. A

24. A

25. A

26. C

27. D

28. C

29. D

30. C

31. D

32. A

33. C

34. D

35. D

36. C

37. C

38. D

39. A

40. C

Mã đề: 322

1. B

2. D

3. C

4. A

5. B

6. D

7. C

8. A

9. B

10. B

11. C

12. C

13. A

14. B

15. B

16. B

17. C

18. D

19. D

20. A

21. A

22. A

23. B

24. B

25. B

26. C

27. C

28. C

29. A

30. B

31. A

32. C

33. B

34. C

35. A

36. C

37. A

38. C

39. A

40. B

Mã đề: 323

1. A

2. C

3. A

4. A

5. C

6. B

7. D

8. B

9. A

10. A

11. B

12. C

13. B

14. D

15. B

16. D

17. A

18. C

19. B

20. D

21. A

22. D

23. A

24. C

25. C

26. A

27. A

28. B

29. C

30. D

31. B

32. D

33. D

34. D

35. B

36. B

37. C

38. B

39. B

40. D

Mã đề: 324

1. B

2. A

3. D

4. C

5. D

6. A

7. B

8. D

9. B

10. C

11. B

12. B

13. A

14. A

15. B

16. A

17. D

18. A

19. C

20. A

21. C

22. D

23. B

24. B

25. C

26. D

27. D

28. A

29. C

30. A

31. B

32. C

33. D

34. C

35. B

36. C

37. D

38. C

39. D

40. B

Đáp án đề thi môn Địa lý

Hiện 24 mã đề môn Địa lý đã có đáp án gợi ý. Mời bạn cùng tham khảo nhé!

Mã đề: 301

41. A

42. C

43. D

44. C

45. D

46. D

47. B

48. A

49. B

50. C

51. D

52. B

53. B

54. C

55. C

56. B

57. B

58. C

59. B

60. A

61. B

62. A

63. A

64. A

65. C

66. A

67. B

68. B

69. C

70. C

71. A

72. B

73. A

74. C

75. A

76. A

77. A

78. C

79. B

80. C

Mã đề: 302

41. C

42. D

43. C

44. D

45.A

46. C

47.A

48.B

49. D

50. D

51.B

52. C

53. C

54. C

55. B

56. B

57. C

58. A

59. B

60. A

61. B

62. B

63.A

64.C

65. B

66.B

67.A

68. C

69. C

70. A

71. C

72. A

73. A

74. B

75. C

76. A

77. C

78. B

79. A

80. B

Mã đề: 303

41.D

42.C

43.A

44. B

45. C

46. B

47. A

48. C

49. C

50. C

51. A

52. C

53. D

54. B

55. C

56. B

57. D

58. A

59. D

60. A

61. D

62. C

63. A

64. C

65. A

66. A

67. C

68. D

69. C

70. C

71. A

72. C

73. D

74. D

75. D

76. C

77. A

78. D

79. D

80. A

Mã đề: 304

41. D

42. A

43. A

44. B

45. B

46. D

47. A

48. A

49. C

50. B

51. A

52. C

53. A

54. D

55. D

56. A

57. B

58. B

59. D

60. B

61. C

62. D

63. D

64. A

65. A

66. C

67. D

68. B

69. D

70. D

71. A

72. B

73. B

74. B

75. D

76. A

77. A

78. A

79. B

80. D

Mã đề: 305

41. C

42. D

43. D

44. A

45. A

46. C

47.C

48. B

49.A

50. D

51.D

52. B

53. A

54. A

55. D

56. A

57. B

58. C

59. C

60. D

61. D

62. A

63. A

64. D

65. B

66. B

67. D

68. A

69. C

70. A

71. C

72. C

73. B

74. B

75. A

76. A

77. C

78. D

79. B

80. C

Mã đề: 306

41. B

42. B

43. B

44. A

45. B

46. C

47. C

48. D

49. B

50. D

51. C

52. C

53. C

54. D

55. B

56. A

57. B

58. D

59. A

60. B

61. C

62. B

63. A

64. D

65. B

66. B

67. D

68. D

69. B

70. C

71. B

72. C

73. B

74. D

75. D

76. D

77. C

78. C

79. D

80. D

Mã đề: 307

41. B

42. B

43. C

44. A

45. D

46. A

47. C

48. A

49. A

50. B

51. B

52. D

53. D

54. B

55. A

56. D

57. C

58. D

59. B

60. A

61. A

62. A

63. C

64. C

65. A

66. B

67. C

68. D

69. C

70. D

71. C

72. D

73. C

74. D

75. D

76. C

77. C

78. A

79. B

80. A

Mã đề: 308

41. C

42. B

43. A

44. C

45. C

46. A

47. C

48. A

49. C

50. C

51. A

52. A

53. B

54. A

55. D

56. A

57. A

58. B

59. D

60. C

61. D

62. B

63. B

64. B

65.D

66. D

67. C

68.D

69. D

70. C

71. D

72. B

73. B

74. D

75.D

76.B

77. B

78. C

79.B

80. B

Mã đề: 309

41. C

42. B

43. A

44. B

45. A

46. D

47. C

48. D

49. C

50. C

51. D

52. A

53. C

54. D

55. B

56. D

57. B

58. B

59. A

60. A

61. D

62. A

63. B

64. D

65. A

66. C

67. A

68. C

69. C

70. B

71. B

72. B

73. A

74. C

75. C

76. D

77. D

78. A

79. B

80. D

Mã đề: 310

41. B

42. C

43. C

44. A

45. A

46. D

47. D

48. B

49.B

50. B

51.A

52. C

53.D

54. D

55. C

56. C

57. C

58.A

59. D

60. A

61. A

62. C

63.D

64.D

65. A

66.A

67. A

68. D

69. C

70. C

71. A

72. D

73. A

74.D

75. C

76. A

77. A

78.A

79.B

80.A

Mã đề: 311

41. A

42.B

43.C

44.A

45.A

46. C

47.C

48. D

49.B

50. B

51.D

52. B

53.A

54. B

55.D

56.C

57. B

58. B

59.B

60. A

61.C

62.C

63.B

64.A

65.B

66.D

67.A

68. B

69.D

70. D

71. A

72. C

73.D

74.C

75.A

76.D

77.D

78. A

79. D

80. C

Mã đề: 312

41.A

42. D

43. B

44. C

45. C

46. D

47. C

48. D

49. B

50. B

51.C

52. D

53. B

54. C

55. C

56. B

57. C

58. C

59. D

60. C

61. D

62. D

63. A

64. B

65. A

66. A

67. A

68. B

69. D

70. A

71. D

72. B

73. B

74. D

75. B

76. A

77. C

78. B

79. D

80. A

Mã đề: 313

41. A

42. C

43. C

44. B

45. A

46. C

47. D

48. D

49. D

50. A

51. A

52. C

53. C

54. A

55. D

56. C

57. B

58. D

59. B

60. D

61. C

62. B

63. D

64. D

65. A

66. B

67. B

68. C

69. B

70. D

71. C

72. A

73. B

74. A

75. B

76. D

77. B

78. A

79. D

80. C

Mã đề: 314

41. D

42. B

43.D

44. D

45.B

46. D

47. C

48. D

49. C

50. C

51. A

52. D

53. B

54. D

55. C

56. A

57. A

58. D

59. B

60. A

61. B

62. A

63. C

64. C

65. D

66. A

67. C

68. A

69. C

70. B

71. D

72. D

73. B

74. A

75. B

76. C

77. A

78. B

79. A

80. C

Mã đề: 315

41. C

42.C

43. C

44. B

45. C

46. B

47. C

48. C

49. D

50. A

51. B

52. A

53. C

54. B

55. C

56. A

57. B

58. D

59. A

60. D

61. D

62. C

63. B

64. A

65. A

66. B

67. A

68. A

69. D

70. B

71. D

72. B

73. C

74. D

75. A

76. A

77. A

78. A

79. B

80. D

Mã đề: 316

41. A

42. B

43.C

44. D

45. C

46. D

47. B

48. A

49. B

50. B

51. A

52. D

53. A

54. B

55. C

56. D

57. C

58. C

59. D

60. A

61. D

62. D

63. D

64. C

65. D

66. A

67.

68. C

69. A

70. B

71. D

72. C

73. C

74. B

75. C

76. B

77. A

78. D

79. C

80. C

Mã đề: 317

41. D

42. B

43. D

44. D

45. B

46. D

47. B

48. D

49.C

50. B

51.A

52. A

53. A

54. D

55. C

56. B

57. A

58.B

59. A

60. D

61. D

62. D

63. A

64. A

65.D

66.B

67. B

68. D

69. C

70. D

71. C

72. D

73. A

74. A

75. C

76.A

77.A

78.D

79.D

80.B

Mã đề: 318

41. C

42. C

43. C

44. D

45. B

46. D

47. A

48. D

49. B

50. A

51. A

52. B

53. D

54. C

55. D

56. C

57. D

58. C

59. B

60. B

61. D

62. D

63. A

64. D

65. C

66. A

67. A

68. B

69. B

70. D

71. C

72. C

73. A

74. C

75. A

76. B

77. D

78. B

79. A

80. A

Mã đề: 319

41. B

42. C

43. D

44. A

45. A

46. A

47. D

48. B

49. A

50. D

51. C

52. A

53. C

54. D

55. A

56. D

57. C

58. B

59. C

60. B

61. C

62. C

63. A

64. A

65. D

66. A

67. B

68. D

69. B

70. A

71. C

72. C

73. D

74. B

75. B

76. B

77. A

78. D

79. C

80. D

Mã đề: 320

41. B

42. A

43. D

44. A

45. A

46. A

47. D

48. C

49. D

50. B

51. B

52. C

53. D

54. C

55. B

56. B

57. D

58. D

59. B

60. C

61. A

62. C

63. D

64. D

65. A

66. A

67. B

68. D

69. D

70. A

71. C

72. C

73. C

74. C

75. C

76. A

77. C

78. C

79. A

80. C

Mã đề: 321

41. D

42.B

43.D

44. A

45. C

46. B

47.B

48. C

49. C

50. D

51. B

52. A

53. C

54. A

55. D

56. D

57.C

58. D

59. B

60. C

61. C

62. A

63. D

64. D

65. B

66. B

67. D

68. B

69. D

70. B

71. C

72. C

73. B

74. D

75. C

76. D

77. B

78. B

79. D

80.C

Mã đề: 322

41. C

42. D

43. D

44.B

45.B

46. D

47. C

48. D

49. B

50. B

51.A

52. B

53. C

54. A

55.B

56. A

57. A

58. C

59. A

60. D

61.A

62. D

63. A

64. B

65. C

66. C

67. B

68.C

69.C

70. D

71. B

72. B

73. D

74. A

75. D

76. A

77. A

78. D

79. C

80. C

Mã đề: 323

41. B

42. C

43. D

44. B

45. C

46. A

47. C

48. A

49. A

50. A

51. A

52. D

53. C

54. D

55. A

56. A

57. B

58. C

59. B

60. B

61. D

62. D

63. C

64. C

65. A

66. C

67. D

68. B

69. C

70. A

71. A

72. B

73. B

74. D

75. C

76. A

77. B

78. C

79. C

80. D

Mã đề: 324

41. D

42. C

43.D

44. A

45. B

46. A

47. A

48. B

49. C

50. C

51.D

52.C

53. A

54.B

55. B

56. C

57. D

58. A

59. A

60. B

61. D

62.D

63. D

64. A

65. C

66. D

67. B

68. D

69. D

70. C

71. A

72.A

73.C

74.C

75.A

76. D

77. C

78.C

79. B

80. B

Đáp án đề thi môn GDCD

Hiện 24 mã đề môn GDCD đã có đáp án gợi ý. Mời bạn cùng tham khảo nhé!

Mã đề: 301

81. A

82. A

83. C

84. C

85. B

86. B

87. C

88. B

89. D

90. C

91. B

92. D

93. C

94. A

95. D

96. A

97. A

98. B

99. D

100. A

101. C

102. D

103. A

104. D

105. B

106. C

107. C

108. B

109. A

110. B

111. D

112. C

113. A

114. A

115. B

116. A

117. C

118. D

119. B

120. D

Mã đề: 302

81. D

82. C

83. D

84. B

85. B

86. C

87. C

88. A

89. D

90. B

91. C

92. A

93. A

94. C

95. B

96. C

97. B

98. C

99. D

100. A

101. D

102. B

103. C

104. D

105. B

106. A

107. B

108. B

109. D

110. C

111. C

112. A

113. D

114. A

115. C

116. A

117. D

118. A

119. A

120. C

Mã đề: 303

81. D

82. C

83. B

84. D

85. B

86. C

87. A

88. A

89. A

90. C

91. D

92. B

93. B

94. A

95. C

96. D

97. A

98. C

99. A

100. D

101. D

102. A

103. B

104. C

105. B

106. A

107. A

108. B

109. C

110. B

111. D

112. D

113. B

114. C

115. B

116. D

117. D

118. D

119. C

120. A

Mã đề: 304

81. D

82. C

83. D

84. C

85. D

86. C

87. D

88. C

89. A

90. A

91. D

92. D

93. B

94. D

95. C

96. C

97. B

98. A

99. A

100. B

101. C

102. B

103. D

104. B

105.B

106. B

107. C

108. D

109. C

110. B

111. D

112. B

113. C

114. A

115. D

116. B

117. D

118. C

119. B

120. C

Mã đề: 305

81. D

82. B

83. C

84. A

85. A

86. C

87. D

88. C

89. B

90. C

91. A

92. A

93. B

94. B

95. C

96. C

97. D

98. A

99. D

100. D

101. A

102. C

103. A

104. A

105. D

106. D

107. D

108. C

109. A

110. A

111. D

112. A

113. C

114. A

115. C

116. C

117. D

118. D

119. A

120. A

Mã đề: 306

81. D

82. A

83. C

84. A

85. D

86. C

87. D

88. D

89. C

90. B

91. A

92. A

93. B

94. B

95. B

96. D

97. C

98. C

99. D

100. C

101. D

102. D

103. A

104. A

105. B

106. C

107. A

108. B

109. B

110. D

111. A

112. D

113. B

114. A

115. A

116. C

117. B

118. C

119. B

120. A

Mã đề: 307

81. D

82. B

83. D

84. A

85. A

86. A

87. B

88. B

89. C

90. B

91. D

92. A

93. D

94. C

95. D

96. B

97. A

98. D

99. D

100. C

101. D

102. B

103. C

104. D

105. C

106. D

107. D

108. D

109. C

110. C

111. B

112. B

113. D

114. B

115. B

116. B

117. C

118. C

119. D

120. A

Mã đề: 308

81. B

82. D

83. D

84. B

85. A

86. D

87. A

88. C

89. B

90. C

91. C

92. B

93. B

94. A

95. D

96. B

97. C

98. D

99. A

100. A

101. C

102. D

103. D

104. A

105. B

106. B

107. B

108. D

109. B

110. D

111. A

112. B

113. C

114. B

115. C

116. D

117. A

118. B

119. A

120. C

Mã đề: 309

81. B

82. C

83. D

84. C

85. B

86. A

87. B

88. A

89. C

90. B

91. D

92. A

93. A

94. D

95. B

96. A

97. A

98. B

99. D

100. C

101. B

102. B

103. D

104. D

105. A

106. A

107. D

108. D

109. C

110. C

111. C

112. D

113. C

114. A

115. C

116. A

117. D

118. D

119. C

120. C

Mã đề: 310

81. B

82. B

83. A

84. B

85. C

86. D

87. B

88. A

89. D

90. C

91. D

92. D

93. A

94. D

95. C

96. C

97. A

98. A

99. A

100. C

101. C

102. C

103. A

104. B

105. A

106. C

107. A

108. C

109. C

110. A

111. C

112. C

113. C

114. D

115. A

116. C

117. C

118. A

119. D

120. D

Mã đề: 311

81. C

82. C

83. B

84. C

85. B

86. C

87. C

88. A

89. A

90. D

91. B

92. D

93. B

94. B

95. A

96. B

97. C

98. C

99. D

100. C

101. A

102. D

103. D

104. A

105. C

106. B

107. C

108. A

109. C

110. C

111. D

112. D

113. C

114. A

115. C

116. A

117. D

118. D

119. D

120. C

Mã đề: 312

81. D

82. A

83. D

84. D

85. B

86. B

87. C

88. B

89. B

90. A

91. C

92. A

93. A

94. D

95. D

96. C

97. B

98. D

99. C

100. D

101. D

102. C

103. A

104. D

105. D

106. C

107. C

108. B

109. B

110. C

111. B

112. A

113. C

114. B

115. C

116. B

117. A

118. C

119. B

120. B

Mã đề: 313

81. B

82. B

83. D

84. D

85. B

86. C

87. D

88. D

89. A

90. C

91. C

92. A

93. C

94. C

95. A

96. C

97. B

98. D

99. C

100. A

101. A

102. C

103. D

104. B

105. D

106. A

107. B

108. C

109. A

110. D

111. A

112. D

113. B

114. A

115. B

116. B

117. A

118. C

119. C

120. D

Mã đề: 314

81. B

82. D

83. B

84. C

85. A

86. C

87. C

88. A

89. D

90. B

91. A

92. B

93. C

94. A

95. D

96. B

97. B

98. D

99. D

100. A

101. B

102. B

103. A

104. A

105. D

106. D

107. D

108. B

109. B

110. A

111. B

112. B

113. D

114. A

115. D

116. A

117. A

118. B

119. D

120. D

Mã đề: 315

81. B

82. D

83. C

84. A

85. A

86. B

87. A

88. A

89. C

90. B

91. D

92. B

93. B

94. C

95. D

96. B

97. C

98. C

99. D

100. D

101. C

102. B

103. A

104. D

105. C

106. D

107. B

108. B

109. C

110. D

111. C

112. D

113. B

114. C

115. A

116. C

117. B

118. C

119. A

120. A

Mã đề: 316

81. A

82. D

83. C

84. C

85. D

86. D

87. A

88. A

89. D

90. B

91. A

92. B

93. A

94. B

95. D

96. A

97. B

98. B

99. D

100. A

101. D

102. B

103. C

104. B

105. C

106. C

107. C

108. B

109. A

110. B

111. C

112. A

113. B

114. A

115. A

116. C

117. D

118. B

119. C

120. C

Mã đề: 317

81. C

82. D

83. B

84. B

85. C

86. A

87. B

88. A

89. B

90. B

91. C

92. C

93. A

94. D

95. D

96. A

97. B

98. A

99. B

100. D

101. C

102. A

103. A

104. C

105. A

106. C

107. C

108. B

109. A

110. B

111. B

112. C

113. A

114. B

115. A

116. C

117. A

118. B

119. C

120. C

Mã đề: 318

81. A

82. D

83. B

84. C

85. B

86. A

87. D

88. C

89. D

90. C

91. B

92. B

93. A

94. B

95. A

96. A

97. C

98. C

99. C

100. A

101. D

102. D

103. A

104. B

105. B

106. C

107. B

108. C

109. B

110. C

111. C

112. D

113. D

114. B

115. A

116. D

117. A

118. B

119. D

120. B

Mã đề: 319

81. D

82. D

83. C

84. B

85. A

86. D

87. C

88. A

89. B

90. B

91. B

92. D

93. C

94. A

95. D

96. B

97. C

98. A

99. A

100. A

101. D

102. B

103. C

104. B

105. D

106. C

107. A

108. B

109. A

110. C

111. C

112. A

113. D

114. C

115. C

116. D

117. A

118. C

119. C

120. D

Mã đề: 320

81. D

82. D

83. A

84. C

85. B

86. A

87. A

88. C

89. D

90. A

91. C

92. D

93. A

94. B

95. A

96. C

97. B

98. C

99. D

100. D

101. B

102. D

103. B

104. A

105. A

106. D

107. D

108. D

109. C

110. A

111. B

112. B

113. C

114. A

115. B

116. A

117. C

118. B

119. C

120. D

Mã đề: 321

81. C

82. B

83. D

84. B

85. B

86. A

87. A

88. B

89. B

90. C

91. C

92. D

93. A

94. C

95. A

96. D

97. A

98. D

99. D

100. A

101. D

102. D

103. B

104. A

105. B

106. A

107. B

108. A

109. D

110. B

111. A

112. D

113. D

114. B

115. D

116. B

117. D

118. D

119. A

120. B

Mã đề: 322

81. D

82. C

83. D

84. C

85. A

86. B

87. B

88. C

89. D

90. B

91. A

92. B

93. C

94. B

95. D

96. C

97. D

98. A

99. C

100. A

101. B

102. D

103. C

104. D

105. B

106. B

107. A

108. C

109. D

110. A

111. D

112. D

113. B

114. B

115. A

116. D

117. A

118. C

119. B

120. B

Mã đề: 323

81. C

82. B

83. C

84. A

85. A

86. B

87. D

88. B

89. C

90. C

91. B

92. B

93. A

94. B

95. C

96. B

97. C

98. A

99. B

100. C

101. A

102. C

103. D

104. B

105. A

106. A

107. D

108. D

109. B

110. C

111. D

112. A

113. C

114. B

115. D

116. D

117. C

118. A

119. A

120. D

Mã đề: 324

81. A

82. A

83. B

84. B

85. A

86. D

87. B

88. B

89. A

90. A

91. B

92. D

93. B

94. C

95. C

96. D

97. D

98. A

99. C

100. A

101. A

102. B

103. B

104. C

105. C

106. B

107. B

108. C

109. C

110. A

111. C

112. D

113. C

114. B

115. A

116. C

117. C

118. B

119. A

120. A

Trên đây là đề thi và gợi ý đáp án các môn thành phần: Lịch sử, Địa lý, GDCD trong tổ hợp môn KHXH của kỳ thi THPTQG diễn ra năm 2021. Mong rằng các thông tin trên sẽ giúp bạn sớm dự đoán được kết quả và có kế hoạch phù hợp nhé!

Bài viết hay đừng bỏ lỡ