10 điều cần biết về bài thi đánh giá năng lực 2020

Với mục tiêu đa dạng hoá phương thực tuyển sinh, góp phần tuyển chọn được những thí sinh có đủ năng lực phù hợp với đặc thù của các chương trình đào tạo, từ năm 2018, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG - HCM) đã tổ chức kì thi Đánh giá năng lực (ĐGNL). Kết quả của kì thi được sử dụng như một trong những phương thức xét tuyển vào các trường đại học thuộc hệ thống ĐHQG - HCM.

Địa điểm tổ chức kì thi ĐGNL?

Kì thi ĐGNL sẽ được tổ chức 2 đợt chính thức:

 • Đợt 1: Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, Bến Tre, An Giang, Bạc Liêu.
 • Đợt 2: Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng, An Giang.

Địa điểm tổ chức kì thi ĐGNL?
Địa điểm tổ chức kì thi ĐGNL?

Địa điểm tổ chức kì thi ĐGNL?
Địa điểm tổ chức kì thi ĐGNL?

Các mốc thời gian quan trọng của kì thi ĐGNL 2021?

Như những đợt tổ chức trước đó, kì thi ĐGNL có 2 đợt thi chính thức. Giá trị kết quả thi của 2 đợt là như nhau, tuỳ vào nhu cầu mà thí sinh có thể đăng kí đợt thi phù hợp với mình.

Đợt 1 (năm 2021):

 • 15/01/2021: Mở đăng kí dự thi ĐGNL đợt 1.
 • 05/3/2021: Kết thúc đăng kí dự thi ĐGNL đợt 1.
 • 28/3/2021: Tổ chức thi ĐGNL đợt 1.
 • 05/4/2021: Thông báo kết quả thi ĐGNL đợt 1.

Đợt 2 (năm 2021):

 • 04/5/2021: Mở đăng kí dự thi ĐGNL đợt 2.
 • 04/6/2021: Kết thúc đăng kí dự thi ĐGNL đợt 2.
 • 04/7/2021: Tổ chức thi ĐGNL đợt 2 (dự kiến).
 • 12/7/2021: Thông báo kết quả thi ĐGNL đợt 2 (dự kiến).

Thời gian đăng kí xét tuyển (dự kiến):

 • Thời gian đăng kí xét tuyển: 04/5/2021 - 04/6/2021.
 • Công bố kết quả xét tuyển bằng kết quả thi ĐGNL: 19/7/2021 - 31/7/2021
 • Thông báo nhập học bằng kết qủa thi ĐGNL: theo thông báo của đơn vị xét tuyển.

Các mốc thời gian quan trọng của kì thi ĐGNL 2021?
Các mốc thời gian quan trọng của kì thi ĐGNL 2021?

Các mốc thời gian quan trọng của kì thi ĐGNL 2021?
Các mốc thời gian quan trọng của kì thi ĐGNL 2021?

ĐHQG - HCM có phát hành tài liệu ôn tập cho dạng thi này chưa? Nếu có thì mua ở đâu?

Thí sinh tham gia kì thi ĐGNL theo dõi việc công bố đề thi minh hoạ tại: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/dgnl/home.action


Ngoài ra, ĐHQG - HCM không ban hành các tài liệu ôn tập dưới mọi hình thức khác, không luyện đề thi, chỉ có định hướng luyện thi khả năng toàn diện. ĐHQG - HCM chỉ đưa ra cấu trúc đề thi để thầy cô và học sinh dựa vào rồi từ đó ôn luyện.

ĐHQG - HCM có phát hành tài liệu ôn tập cho dạng thi này chưa? Nếu có thì mua ở đâu?
ĐHQG - HCM có phát hành tài liệu ôn tập cho dạng thi này chưa? Nếu có thì mua ở đâu?

ĐHQG - HCM có phát hành tài liệu ôn tập cho dạng thi này chưa? Nếu có thì mua ở đâu?
ĐHQG - HCM có phát hành tài liệu ôn tập cho dạng thi này chưa? Nếu có thì mua ở đâu?

Nếu tham gia kì thi ĐGNL nhưng không trúng tuyển thì còn cơ hội vào ĐHQG - HCM và các trường đại học khác không (các trường có phương thức xét tuyển ĐGNL)?

Năm 2020, các trường Đại học thành viên của ĐHQG - HCM, khoa Y, Viện trực thuộc và Phân hiệu ĐHQG - HCM tại Bến Tre sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh, trong đó có phương thức xét tuyển bằng kết quả thi ĐGNL. Thí sinh có thể tham gia một hoặc nhiều phương thức để tăng cơ hội trúng tuyển đại học.

Nghĩa là, nếu thí sinh không trúng tuyển bằng hình thức thi ĐGNL thì vẫn có thể tham gia kì thi Trung học Phổ thông Quốc gia để vào đại học.

Nếu tham gia kì thi ĐGNL nhưng không trúng tuyển thì còn cơ hội vào ĐHQG - HCM và các trường đại học khác không (các trường có phương thức xét tuyển ĐGNL)?
Nếu tham gia kì thi ĐGNL nhưng không trúng tuyển thì còn cơ hội vào ĐHQG - HCM và các trường đại học khác không (các trường có phương thức xét tuyển ĐGNL)?

Nếu tham gia kì thi ĐGNL nhưng không trúng tuyển thì còn cơ hội vào ĐHQG - HCM và các trường đại học khác không (các trường có phương thức xét tuyển ĐGNL)?
Nếu tham gia kì thi ĐGNL nhưng không trúng tuyển thì còn cơ hội vào ĐHQG - HCM và các trường đại học khác không (các trường có phương thức xét tuyển ĐGNL)?

Kì thi ĐGNL có phải là kì thi bắt buộc để vào các trường thuộc hệ thống ĐHQG - HCM không?

Kết quả kì thi ĐGNL là một trong những phương thức xét tuyển vào các đơn vị thành viên của ĐHQG - HCM.

Năm 2020, ĐHQG - HCM dành dự kiến tối đa 50% chỉ tiêu xét tuyển bằng hình thức thi ĐGNL. Do vậy, kì thi ĐGNL không phải là kì thi bắt buộc để tuyển sinh vào ĐHQG - HCM. Nếu thí sinh tham gia kì thi ĐGNL thì sẽ có thêm cơ hội để xét tuyển vào các trường thành viên của ĐHQG - HCM (thí sinh vẫn được quyền đăng kí thêm các hình thức xét tuyển khác)

Kì thi ĐGNL có phải là kì thi bắt buộc để vào các trường thuộc hệ thống ĐHQG - HCM không?
Kì thi ĐGNL có phải là kì thi bắt buộc để vào các trường thuộc hệ thống ĐHQG - HCM không?

Kì thi ĐGNL có phải là kì thi bắt buộc để vào các trường thuộc hệ thống ĐHQG - HCM không?
Kì thi ĐGNL có phải là kì thi bắt buộc để vào các trường thuộc hệ thống ĐHQG - HCM không?

Điểm thi ĐGNL được công nhận (có hiệu quả sử dụng) trong bao lâu?

Điểm thi ĐGNL được công nhận trong vòng 12 tháng kể từ ngày tổ chức kì thi.

Điểm thi ĐGNL được công nhận (có hiệu quả sử dụng) trong bao lâu?
Điểm thi ĐGNL được công nhận (có hiệu quả sử dụng) trong bao lâu?

Điểm thi ĐGNL được công nhận (có hiệu quả sử dụng) trong bao lâu?
Điểm thi ĐGNL được công nhận (có hiệu quả sử dụng) trong bao lâu?

Phân bố điểm bài thi ĐGNL như thế nào?

Kết quả thi ĐGNL được xác định bằng phương pháp trắc nghiệm hiện đại theo Lí thuyết Ứng đáp câu hỏi (Item Response Theory - IRT).

Điểm của từng câu hỏi có trọng số khác nhau tuỳ thuộc vào độ khó và độ phân biệt của từng câu hỏi. Điểm số tối đa của bài thi là 1.200 điểm, trong đó:

 • Điểm tối đa phần Ngôn ngữ là 400 điểm.
 • Điểm tối đa phần Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu là 300 điểm.
 • Điểm tối đa phần Giải quyết vấn đề là 500 điểm.

Phân bố điểm bài thi ĐGNL như thế nào?
Phân bố điểm bài thi ĐGNL như thế nào?

Phân bố điểm bài thi ĐGNL như thế nào?
Phân bố điểm bài thi ĐGNL như thế nào?

Có bao nhiêu trường Đại học, Cao đẳng sử dụng kết quả thi ĐGNL để tuyển sinh Đại học, Cao đẳng?

Năm 2020, thí sinh có thể sử dụng kết quả thi ĐGNL để đăng kí xét tuyển vào:

 • 10 đơn vị trong ĐHQG - HCM: trường Đại học Bách khoa, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Kinh tế - Luật, trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, trường Đại học Công nghệ Thông tin, trường Đại học Quốc tế, trường Đại học An Giang, khoa Y, Viện Đào tạo Quốc tế, Phân hiệu ĐHQG - HCM tại Bến Tre.

Kể từ khi kì thi ĐGNL được tổ chức, các đơn vị trường thuộc ĐHQG - HCM đều có thêm hình thức xét tuyển Đại học, Cao đẳng bằng điểm thi ĐGNL. Còn các trường không thuộc hệ thống ĐHQG - HCM, tuỳ vào từng năm sẽ có trường có hình thức xét tuyển này và cũng có trường không có.

Có bao nhiêu trường Đại học, Cao đẳng sử dụng kết quả thi ĐGNL để tuyển sinh Đại học, Cao đẳng?
Có bao nhiêu trường Đại học, Cao đẳng sử dụng kết quả thi ĐGNL để tuyển sinh Đại học, Cao đẳng?

Có bao nhiêu trường Đại học, Cao đẳng sử dụng kết quả thi ĐGNL để tuyển sinh Đại học, Cao đẳng?
Có bao nhiêu trường Đại học, Cao đẳng sử dụng kết quả thi ĐGNL để tuyển sinh Đại học, Cao đẳng?

Bài thi ĐGNL có cấu trúc như thế nào?

Thí sinh có 150 phút để hoàn thành 120 câu hỏi. Đề thi được chia làm 3 phần: ngôn ngữ; toán học, tư duy logic, phân tích số liệu; giải quyết vấn đề.

Phần 1: Ngôn ngữ:

 • Tiếng Việt - 20 câu.
 • Tiếng Anh - 20 câu.

Phần 2: Toán học, tư duy logic, phân tích số liệu:

 • Toán học - 10 câu.
 • Tư duy logic - 10 câu.
 • Phân tích số liệu - 10 câu.

Phần 3: Giải quyết vấn đề:

 • Hoá học - 10 câu.
 • Vật lí - 10 câu.
 • Sinh học - 10 câu.
 • Địa lí - 10 câu.
 • Lịch sử - 10 câu.

Bài thi ĐGNL có cấu trúc như thế nào?
Bài thi ĐGNL có cấu trúc như thế nào?

Bài thi ĐGNL có cấu trúc như thế nào?
Bài thi ĐGNL có cấu trúc như thế nào?

Thi ĐGNL là gì?

Bài thi ĐGNL chú trọng đánh giá các năng lực cơ bản để học Đại học của thí sinh thông qua một bài thi tổng hợp gồm 120 câu hỏi, thời gian làm bài là 150 phút.

Về hình thức, đề thi sử dụng các câu hỏi trắc nghiệm khách quan đa lựa chọn (MCQ - Multiple Choice Questions).

Về nội dung, đề thi tích hợp đầy đủ cả về mặt kiến thức lẫn tư duy dưới hình thức cung cấp số liệu, dữ kiện và các công thức cơ bản nhằm đánh giá khả năng suy luận và giải quyết vấn đề, không đánh giá khả năng học thuộc lòng.

Đề thi được xây dựng cùng cách tiếp cận như đề thi SAT (Scholastic Assessment Test) của Hoa Kỳ và đề thi TSA (Thinking Skills Assesment) của Anh.

Thi ĐGNL là gì?
Thi ĐGNL là gì?

Thi ĐGNL là gì?
Thi ĐGNL là gì?

Đăng ngày 24/02/2021, 704 lượt xem