Hướng dẫn cách đặt mật khẩu khóa file Excel đơn giản nhất | 2020

Đánh giá bài viết:

Với những file Excel quan trọng việc đặt khẩu để bảo mật thật sự cần thiết. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn đến bạn cách đặt mật khẩu khóa file Excel trên máy tính đơn giản nhất.

Hướng dẫn đặt mật khẩu cho file Excel

Cách 1

Bước 1: Trên file Excel cần đặt mật khẩu, password các bạn chọn File > Info > Protect Workbook > Encrypt with Password.

Nhập mật khẩu bảo vệ mà bạn muốn tạo

Bước 2: Xuất hiện hộp thoại Encrypt Document (mã hóa tài liệu) các bạn nhập mật khẩu bảo vệ mà bạn muốn tạo cho file Excel của mình trong ô phía dưới Passwordnhấn OK.

Nhập mật khẩu bảo vệ mà bạn muốn tạo

Bước 3: Tiếp theo tại hộp thoại Confirm Password (xác nhận mật khẩu) các bạn nhập lại mật khẩu vào ô phía dưới Reenter password và nhấn OK.

File > Save As > Browse

Sau khi thiết lập xong các bạn cần lưu file lại để lưu thay đổi cho file của bạn. Như vậy khi các bạn mở file thì Excel sẽ yêu cầu các bạn nhập mật khẩu, các bạn nhập đúng mật khẩu mới mở được file.

Yêu cầu nhập mật khẩu

Cách 2

Bước 1: Trên file Excel các bạn muốn đặt mật khẩu, các bạn chọn File > Save As > Browse hoặc chọn phím F12 để mở cửa sổ Save As.

File > Save As > Browse

Bước 2: Trong cửa sổ Save As, các bạn chọn vị trí lưu file Excel, tiếp theo đặt tên file Excel trong phần File name. Sau đó các bạn chọn Tools > General Options.

Tools > General Options

Bước 3: Xuất hiện hộp thoại General Options, các bạn có thể tạo mật khẩu cho file Excel bằng cách nhập mật khẩu vào ô Password to open nếu muốn tạo mật khẩu để mở file, nhập mật khẩu vào ô Password to modify nếu các bạn muốn tạo mật khẩu để sửa đổi file Excel. Các bạn có thể tạo cả hai mật khẩu nếu bạn muốn. Sau đó nhấn OK.

Đặt mật khẩu trên General Options

Xuất hiện hộp thoại Confirm Password – Reenter password to proceed các bạn nhập lại mật khẩu đã nhập trong ô Password to open và nhấn OK.

Nhập lại mật khẩu đã nhập trong ô Password to open

Xuất hiện hộp thoại Confirm Password – Reenter password to modify các bạn nhập lại mật khẩu đã nhập trong ô Password to modify và nhấn OK để xác nhận.

Nhập lại mật khẩu đã nhập trong ô Password to modify

Sau đó các bạn nhấn chọn Save để lưu file.

Nhấn Save để lưu file

Bước 4: Như vậy khi các bạn mở file Excel đã đặt mật khẩu thì các bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu.

Yêu cầu nhập mật khẩu

Nếu các bạn đặt mật khẩu trong ô Password to modify, các bạn sẽ nhận được yêu cầu nhập mật khẩu như hình dưới. Nếu chỉ muốn đọc file mà không chỉnh sửa các bạn chọn Read Only, nếu muốn chỉnh sửa file các bạn cần nhập mật khẩu chính xác.

Chọn Read Only

Hướng dẫn đổi mật khẩu và xóa mật khẩu file Excel

Hướng dẫn đổi mật khẩu

Bước 1: Nhấn chuột phải vào tên Sheet phía dưới và chọn Protect Sheet.

Nhấn chuột phải vào tên Sheet phía dưới và chọn Protect Sheet

Bước 2: Xuất hiện hộp thoại Protect Sheet các bạn nhập mật khẩu vào ô phía dưới Password to unprotect sheet (mật khẩu mở khóa sheet), trong phần Allow all users of this worksheet to (cho phép tất cả người dùng của trang tính này) các bạn lựa chọn các thuộc tính khóa sheet mà bạn muốn bảo vệ. Sau đó nhấn OK.

Nhập mật khẩu vào ô phía dưới Password to unprotect sheet

Bước 3: Xuất hiện hộp thoại Confirm Password các bạn nhập lại mật khẩu vào ô phía dưới Reenter password to proceed > OK.

hập lại mật khẩu vào ô phía dưới Reenter password to proceed

Như vậy các bạn vẫn có thể xem Sheet nhưng các bạn sẽ không thực hiện được các thao tác đã lựa chọn bảo vệ trong bước 2 nếu không nhập đúng mật khẩu bảo vệ sheet. Để mở khóa bảo vệ sheet các bạn nhấn chuột phải vào tên sheet -> Unprotect Sheet hoặc chọn Review -> Unprotect Sheet.

Nhấn chuột phải vào tên sheet -> Unprotect Sheet

Xuất hiện hộp thoại Unprotect Sheet các bạn nhập mật khẩu bảo vệ vào ô Password và nhấn OK.

Nhập mật khẩu nhấn OK

Xóa mật khẩu file Exel

Để xóa mật khẩu, password đã đặt cho file Excel, các bạn vẫn cần phải nhập mật khẩu để đăng nhập vào file Excel, trên file Excel các bạn chọn File -> Info -> Protect Workbook -> Encrypt with Password.

Nhập mật khẩu bảo vệ mà bạn muốn tạo

Trong hộp thoại Encrypt Document các bạn xóa các ký tự trong ô dưới Passwordchọn OK là xong.

Xóa ký tự trong ô Password, chọn OK

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách đặt mật khẩu khóa file Exel đơn giản nhất. Chúc các bạn thực hiện thành công!

Đăng ngày 14/10/2020, 173 lượt xem