Khối D gồm những môn nào, thi ngành nào? Sau này làm nghề gì?

Khối D là một trong những khối được các sĩ tử quan tâm và lựa chọn nhiều, bởi khối này có các ngành học dễ xin việc, có thể làm đa dạng ngành nghề sau này. Mời bạn tham khảo ngay khối D gồm những môn nào, có thể xét tuyển ngành gì và các ngành nghề tương lai cho "dân khối D" nhé!

Khối D gồm các tổ hợp môn nào?

Từ xưa đến nay, khối D là một trong những khối học "hot" và được nhiều bạn lựa chọn. Khối D truyền thống (D00) sẽ bao gồm các môn Toán học, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Trong đó, với môn thi Ngoại ngữ, bạn có thể thoải mái lựa chọn môn ngoại ngữ mà mình tự tin nhất.

Khối D1 (D01) gồm 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh hiện nay đang là một trong những khối được nhiều thí sinh dùng để xét tuyển nhất và được nhiều trường đại học đưa vào xét tuyển cho các ngành trong đề án tuyển sinh.

Xem ngay: Khối D1 gồm các môn nào? Ngành học khối D1 ra trường làm nghề gì?

Cụ thể khối D có các tổ hợp nhỏ như sau:

KhốiMôn thi
Khối D00Ngữ văn, Toán học, Ngoại ngữ.
Khối D01Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh.
Khối D02Ngữ văn, Toán học, Tiếng Nga.
Khối D03Ngữ văn, Toán học, Tiếng Pháp.
Khối D04Ngữ văn, Toán học, Tiếng Trung.
Khối D05Ngữ văn, Toán học, Tiếng Đức.
Khối D06Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật.
Khối D07Toán học, Hóa học, Tiếng Anh.
Khối D08Toán, Sinh học, Tiếng Anh.
Khối D09Toán, Lịch sử, Tiếng Anh.
Khối D10Toán, Địa lí, Tiếng Anh.
Khối D11Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh.
Khối D12Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh.
Khối D13Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh.
Khối D14Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh.
Khối D15Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh.
Khối D16Toán, Địa lí, Tiếng Đức.
Khối D17Toán, Địa lí, Tiếng Nga.
Khối D18Toán, Địa lí, Tiếng Nhật.
Khối D19Toán, Địa lí, Tiếng Pháp.
Khối D20Toán, Địa lí, Tiếng Trung.
Khối D21Toán, Hóa học, Tiếng Đức.
Khối D22Toán, Hóa học, Tiếng Nga.
Khối D23Toán, Hóa học, Tiếng Nhật.
Khối D24Toán, Hóa học, Tiếng Pháp.
Khối D25Toán, Hóa học, Tiếng Trung.
Khối D26Toán, Vật lí, Tiếng Đức.
Khối D27Toán, Vật lí, Tiếng Nga.
Khối D28Toán, Vật lí, Tiếng Nhật.
Khối D29Toán, Vật lí, Tiếng Pháp.
Khối D30Toán, Vật lí, Tiếng Trung.
Khối D31Toán, Sinh học, Tiếng Đức.
Khối D32Toán, Sinh học, Tiếng Nga.
Khối D33Toán, Sinh học, Tiếng Nhật.
Khối D34Toán, Sinh học, Tiếng Pháp.
Khối D35Toán, Sinh học, Tiếng Trung.
Khối D41Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức.
Khối D42Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga.
Khối D43Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật.
Khối D44Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp.
Khối D45Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung.
Khối D52 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nga.
Khối D54Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Pháp.
Khối D55Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung.
Khối D61Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức.
Khối D62Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga.
Khối D63Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật.
Khối D64Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp.
Khối D65Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung.
Khối D66Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh.
Khối D68Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga.
Khối D69Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật.
Khối D70Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp.
Khối D72Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh.
Khối D73Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức.
Khối D74Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga.
Khối D75Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật.
Khối D76Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp.
Khối D77Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung.
Khối D78Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh.
Khối D79Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức.
Khối D80Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga.
Khối D81Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật.
Khối D82Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp.
Khối D83Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung.
Khối D84Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh.
Khối D85Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức.
Khối D86Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga.
Khối D87Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp.
Khối D88Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật.
Khối D90Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh.
Khối D91Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp.
Khối D92Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức.
Khối D93Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga.
Khối D94Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật.
Khối D95Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung.
Khối D96Toán, Khoa học xã hội, Anh.
Khối D97Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp.
Khối D98Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức.
Khối D99Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga.

Các ngành nghề thuộc khối D

Khối D có đa dạng các ngành học cho thí sinh chọn lựa. Tuy nhiên, các ngành đào tạo khối D thường có điểm chuẩn khá cao so với những ngành đào tạo khác. Chính vì thế, thí sinh cần có sự cân nhắc và chọn lựa ngành tuyển sinh phù hợp với năng lực chuyên môn của mình.

Dưới đây Tikibook sẽ chia sẻ đến bạn những ngành học phổ biến và có cơ hội việc làm cao.

Nhóm ngành Công nghệ thông tin

 • Công nghệ thông tin.
 • Công nghệ đa phương tiện.
 • Khoa học máy tính.
 • Kỹ thuật máy tính.
 • Truyền thông và mạng máy tính.

Nhóm ngành Công nghệ thông tin

Nhóm ngành Kinh tế - Tài chính - Quản trị

 • Hệ thống thông tin quản lý.
 • Tài chính ngân hàng.
 • Quản trị kinh doanh.
 • Kinh doanh quốc tế.
 • Kế toán.
 • Bảo hiểm.
 • Quản trị nhân lực.

Nhóm ngành Kinh tế - Tài chính - Quản trị

Khối ngành Luật

 • Luật Kinh tế.
 • Luật Quốc tế.
 • Luật thương mại quốc tế.
 • Luật Kinh doanh.
 • Luật hàng hải.

Khối ngành Luật

Nhóm ngành Kỹ thuật

 • Công nghệ kỹ thuật cơ khí.
 • Điện tự động công nghiệp.
 • Công nghệ kỹ thuật cơ khí điện tử.
 • Công nghệ kỹ thuật xây dựng.
 • Kỹ thuật cầu đường.

Nhóm ngành Kỹ thuật

Nhóm Ngôn ngữ

 • Ngôn ngữ Hàn Quốc.
 • Ngôn ngữ Nhật.
 • Ngôn ngữ Thái Lan.
 • Ngôn ngữ Tây Ban Nha.
 • Ngôn ngữ Đức.
 • Ngôn ngữ Nga.

Nhóm Ngôn ngữ

Nhóm ngành Sư phạm

 • Giáo dục tiểu học, mầm non.
 • Tâm lý học.
 • Sư phạm tiếng Anh.
 • Sư phạm tiếng Nga.
 • Sư phạm tiếng Pháp.
 • Sư phạm tiếng Trung.
 • Sư phạm tiếng Đức.
 • Sư phạm tiếng Nhật.
 • Sư phạm Văn, Sử.

Nhóm ngành Sư Phạm

Một số ngành học khác

 • Báo chí.
 • Marketing.
 • Du lịch.
 • Truyền thông.
 • Ngôn ngữ học.
 • Công tác xã hội.
 • Quan hệ quốc tế.
 • Bảo hiểm.
 • Chính trị học.
 • Việt Nam học.
 • Điều tra hình sự.
 • Đông Nam Á học.
 • Công tác xã hội.

Truyền thông kỹ thuật số

Cơ hội việc làm cho các ngành thuộc khối D

Có thể nói, khối D là một trong những khối thi Đại học có đa dạng đủ mọi ngành nghề, nhờ đó bạn có thể tìm được những vị trí hấp dẫn sau khi ra trường.

Ngành Công nghệ thông tin

Trong thời đại 4.0, công nghệ thông tin là một phần thiết yếu trong cuộc sống và sở hữu một tiềm năng cực lớn trong tương lai, đòi hỏi một nguồn nhân lực dồi dào để đáp ứng mọi nhu cầu của con người.

Đây cũng là một trong những ngành nghề "hot" được nhiều thí sinh chọn lựa. Công nghệ thông tin phổ biến ở nhiều lĩnh vực, đa số là sử dụng những phần mềm, ứng dụng, tin học,... áp dụng vào thực tiễn và lĩnh vực kinh tế.

Bạn có thể trở thành một chuyên viên lập trình, nhân viên quản trị hệ thống, giảng viên Tin học,...

Thời đại công nghệ 4.0 nên công nghệ thông tin là một phần thiết yếu

Ngành Ngoại ngữ

Ngoại ngữ là một trong những yếu tố cần thiết với nhiều người trong cuộc sống hiện đại và toàn cầu hóa. Đây cũng là ngành có cơ hội việc làm cao vì nhà nước đang trong giai đoạn hội nhập và phát triển.

Hiện có nhiều doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam mở công ty và yêu cầu nhân viên có trình độ ngoại ngữ chuyên môn cao. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều công ty Việt Nam định hướng "vươn ra biển lớn", cần các nhân viên có trình độ ngoại ngữ cao để làm các công việc chuyên biệt.

Bạn có thể dễ dàng xin vào các vị trí như biên phiên dịch, nhân viên bán hàng, lễ tân, hướng dẫn viên du lịch,... ngay khi còn đang hoàn thành chương trình đại học hoặc sau khi đã tốt nghiệp.

Ngoại ngữ là một trong những vấn đề thiết yếu và cần thiết với mọi người

Ngành Kinh tế - Tài chính

Nếu bạn là người nhạy bén với những con số thì đây là khối ngành lý tưởng và phù hợp với bạn. Một số chuyên ngành "Hot" và có cơ hội việc làm cao của nhóm ngành Kinh tế - Tài Chính: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - ngân hàng,...

Kinh tế - Tài chính là một nhóm ngành có triển vọng, hứa hẹn sẽ càng phát triển mạnh mẽ trong tương lai bởi tốc độ phát triển như vũ bão của các doanh nghiệp. Bạn có thể cân nhắc đến các vị trí như chuyên viên bán hàng, chuyên viên tư vấn tài chính, kế toán viên.

Nếu có chuyên môn cao và kinh nghiệm đủ nhiều, bạn có thể cân nhắc đến các vị trí như chuyên viên tư vấn xây dựng chiến lược, chuyên viên quản lý điều hành doanh nghiệp, chuyên gia tư vấn kinh tế,...

Ngành Kinh tế -Tài Chính hứa hẹn sẽ càng phát triển mạnh mẽ, triển vọng trong tương lai

Ngành Khoa học, Xã hội và Nhân văn

Đây là một nhóm ngành phát triển vô cùng mạnh mẽ trong thời gian gần đây, cần một nguồn nhân lực dồi dào. Cuộc sống hiện đại khiến ngành dịch vụ phát triển, do đó các doanh nghiệp hầu hết đều hướng đến việc tuyển dụng các đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, mang đến những dịch vụ, tiện lợi tốt nhất, đáp ứng mọi nhu cầu cho con người.

Nhóm ngành có cơ hội việc làm cao ở một số ngành như báo chí truyền thông, tâm lý học, luật, du lịch, quan hệ quốc tế,... Khi ra trường bạn có thể làm ở nhiều vị trí, lĩnh vực khác nhau trong ngành dịch vụ, quản trị văn phòng, giáo dục,...

Ngành Quản trị văn phòng

Các trường tuyển sinh khối D

Song song với việc lựa chọn ngành nghề thích hợp và có cơ hội việc làm tốt sau khi ra trường thì việc lựa chọn các trường học cũng là một vấn đề được rất nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm.

Bạn hãy tìm hiểu kỹ và lựa chọn trường cho phù hợp với khả năng, điểm thi của mình. Đồng thời, bạn cũng cần phải lưu tâm về chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất, học phí,...

Dưới đây là danh sách một số trường đào tạo các ngành khối D trên toàn quốc, mời bạn cùng tham khảo:

Miền Bắc

 • Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Học viện Chính sách và Phát triển.
 • Học viện Ngoại giao Việt Nam.
 • Đại học Công nghiệp Việt Hung.
 • Học viện Ngân hàng.
 • Đại học Bách khoa Hà Nội.
 • Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
 • Học viện Khoa học Quân sự.
 • Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
 • Học viện Phụ nữ Việt Nam.
 • Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
 • Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Học viện Quản lý Giáo dục.
 • Học viện Kỹ thuật Mật mã (cơ sở phía Bắc).
 • Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Học viện Tài chính.
 • Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.
 • Học viện Tòa án.
 • Đại học Công Đoàn.
 • Đại học Công nghiệp Việt Trì.
 • Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Miền Trung

 • Đại học Công nghiệp Vinh.
 • Đại học Buôn Ma Thuột.
 • Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng.
 • Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại Thanh Hóa.
 • Đại học Khoa học - Đại học Huế.
 • Phân hiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam.
 • Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận.
 • Khoa Du lịch - Đại học Huế.
 • Phân hiệu Đại học Tài chính - Kế toán tại Thừa Thiên - Huế.
 • Đại học Hà Tĩnh.
 • Đại học Công nghệ Vạn Xuân.
 • Đại học Hồng Đức.
 • Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.
 • Đại học Khánh Hòa.
 • Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.
 • Phân hiệu Đại học Công nghiệp TP. HCM tại Quảng Ngãi.
 • Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

Đại học Công nghiệp Vinh

Miền Nam

 • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. HCM.
 • Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. HCM.
 • Đại học Giao thông vận tải TP. HCM.
 • Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP. HCM).
 • Đại học Hoa Sen.
 • Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM.
 • Đại học Nam Cần Thơ.
 • Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Đại học Kiên Giang.
 • Đại học Luật TP. HCM.
 • Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Đại học Ngoại thương (Cơ sở TP. HCM).
 • Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM.
 • Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP. HCM.
 • Đại học Nguyễn Tất Thành.
 • Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Đại học Mỏ Địa chất (Cơ sở Vũng Tàu).

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM

Một số lưu ý khi thi khối D

Khối D cơ bản có các môn thi Toán, Văn Ngoại ngữ, nên thí sinh có thể chọn một ngoại ngữ mình giỏi nhất để thi cho phù hợp.

 • Đối với môn Toán, sẽ có một số câu dễ. Chỉ cần bạn học thuộc công thức, các mẹo tính nhanh và bấm máy tính sẽ có kết quả ngay lập tức.
 • Với môn Ngoại ngữ, phổ biến nhất là Tiếng Anh thì bạn cần nắm rõ ngữ pháp, cấu trúc câu, thuộc nhiều từ vựng. Đa số các bạn không làm tốt phần đọc hiểu là do kiến thức từ vựng của bạn quá ít.

Thí sinh cần tập trung cho các môn khối D từ sớm để đạt hiệu quả tốt

 • Ở môn Ngữ văn, thí sinh hãy nắm rõ tên của các tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác, nội chung chính của những tác phẩm, những biện pháp tu từ,... Hầu hết các bạn bị điểm liệt môn Văn là do không nhớ nội dung chính của tác phẩm, vì thế bạn hãy cố gắng nắm những ý chính để khi thi có thể triển khai và "ăn" điểm.

Khi thi, môn Toán và Ngoại ngữ sẽ được thi dưới dạng trắc nghiệm nên sĩ tử hãy chọn những câu dễ làm trước và những câu khó quay trở lại làm sau.

Vì khối D là khối thiên về xã hội nhiều hơn nên thí sinh có thể kết hợp thi thêm khối C để tăng tỷ lệ trúng tuyển vào ngành, trường đại học mình mong muốn nhé!

Nguồn tham khảo và tổng hợp: Diễn đàn tuyển sinh 24h. Ngày cập nhất: 21/07/2021.

Bài viết trên đã giải đáp thắc mắc cho bạn khối D gồm những ngành nào và một số định hướng việc làm sau này cho sĩ tử chọn xét tuyển theo khối D. Mong rằng bạn sẽ chọn được khối ngành phù hợp với đam mê, sở thích của mình nhé!

Đăng ngày 26/07/2021, 291 lượt xem