Tìm kiếm các tập tin nhanh chóng bằng Spotlight trên Mac OS

DienmayXANH.com

Nếu bạn phải tìm các tập tin được tạo ra hoặc sửa đổi vào một ngày đặc biệt trên máy tính chạy Mac OS bạn sẽ làm sao? Có một cách nhanh nhất là tìm kiếm theo ngày trong menu tìm kiếm Spotlight của hệ điều hành này.

Cách tìm kiếm này khá đơn giản, bạn chỉ cần nhấn tổ hợp phím Command + Spacebar để bật khung tìm kiếm Spotlight trong Mac OS hoặc bấm vào biểu tượng kính lúp ở góc trên bên phải màn hình sau đó sử dụng cú pháp tìm kiếm sau đây :

created: xx/xx/xxxx (Tháng/ngày/năm)

Khởi động thanh SpotlightKhởi động thanh Spotlight

Thao tác này sẽ giúp tìm kiếm nhanh chóng các tập tin mà bạn tạo ra vào ngày mà bạn muốn tìm. Ví dụ, để tìm các tập tin đã được tạo ra vào ngày 5 tháng 1 năm 2014 bạn sẽ sử dụng như sau:

created: 01/05/2014

Tìm kiếm các tập tin tạo ra ngày 5 tháng 1 năm 2014Tìm kiếm các tập tin tạo ra ngày 5 tháng 1 năm 2014

Một danh sách các tập tin, ứng dụng, tài liệu, và thư mục được tạo ra vào ngày đó sẽ được liệt kê ra và bạn có thể chỉ vào một dòng cụ thể để xem thông tin của chúng.

Bạn cũng có thể yêu cầu máy hiển thị các tập tin được tạo ra trước hoặc sau một ngày cụ thể bằng cách sử dụng biểu tượng < hay > như sau:

created: <01>

Tìm kiếm các tập tin tạo ra trước ngày 5 tháng 1 năm 2014 một ngàyTìm kiếm các tập tin tạo ra trước ngày 5 tháng 1 năm 2014 một ngày

Để tìm tài liệu, tập tin, thư mục trên Mac OS đã được sửa đổi vào một ngày cụ thể trong Spotlight. bạn cũng có thể làm theo cú pháp sau đây:

modified: xx/xx/xxxx

Ví dụ, để tìm tập tin sửa đổi ngày 14 tháng 5 năm 2014, bạn sẽ tìm kiếm theo cú pháp sau trong Spotlight:

modified: 05/14/2014

Tìm kiếm các tập tin sửa đổi vào ngày 14 tháng 5 năm 2014Tìm kiếm các tập tin sửa đổi vào ngày 14 tháng 5 năm 2014

Một lần nữa, bạn cũng có thể sử dụng dấu lớn hơn và ít hơn để thu hẹp kết quả dựa trên một ngày cụ thể như sau:

modified: <05>

Tìm kiếm các tập tin sửa đổi trước ngày 14 tháng 5 năm 2014 một ngàyTìm kiếm các tập tin sửa đổi trước ngày 14 tháng 5 năm 2014 một ngày

Ưu điểm của cách tìm kiếm này là kết quả trả về thông qua Spotlight có thể được cắt và sao chép trực tiếp rất tiện lợi và nhanh chóng.

Các tập tin tìm kiếm từ Spotlight có thể thoải mái sao chép hay đem ra màn hình chủCác tập tin tìm kiếm từ Spotlight có thể thoải mái sao chép hay đem ra màn hình chủ

Đăng ngày 22/10/2020, 46 lượt xem