Chụp Ảnh

Top 10 ảnh đẹp yêu thích trên aphoto tháng 12 năm 2022

Bảng xếp hạng dựa trên sự yêu thích trong tháng 12 năm 2022 của gần 1 triệu thành viên Hội Mê Nhiếp Ảnh – Aphoto. Chúng tôi vinh danh những nhiếp ảnh gia đã thầm lặng đóng góp cho sự phát triển của nhóm trong tháng 12 vừa qua.

Bảng xếp hạng tháng 12 này rất đa dạng .

chụp ảnh, top 10 ảnh đẹp yêu thích trên aphoto tháng 12 năm 2022

SON – Định Công

chụp ảnh, top 10 ảnh đẹp yêu thích trên aphoto tháng 12 năm 2022

trước thềm giáng sinh – Chiến Hữu Nguyễn

chụp ảnh, top 10 ảnh đẹp yêu thích trên aphoto tháng 12 năm 2022

Cầu Ba Son (Thủ Thiêm 2) – Kevin Nguyen

chụp ảnh, top 10 ảnh đẹp yêu thích trên aphoto tháng 12 năm 2022

Mãnh Thú, Mỹ Nhân – An Nhiên

chụp ảnh, top 10 ảnh đẹp yêu thích trên aphoto tháng 12 năm 2022

Đông Hà Nội – Hoang Anh

chụp ảnh, top 10 ảnh đẹp yêu thích trên aphoto tháng 12 năm 2022

Nàng Xuân – Minh Kha

Đăng bởi: Nguyễn Thành Long

Từ khoá : chụp Ảnh top